به اطلاع مشتریان محترم می رساند که کلیه فعالیت های سایت پارسی هاست به شرکت آیداهاست منتقل شده است
جهت هرگونه تمدید دامنه و سرویس به وب سایت شرکت آیداهاست مراجعه کنید.
شرکت خرید هاست و دامنه


پنل کاربری آیداهاستلطفا پس از ثبت نام، نام سرویس خود و مشکلات خود در سرویس را برای کارشناسان ایداهاست شرح دهید.